La indústria dels fertilitzants es dirigeix a l'agricultura per aconseguir, i mantenir, les condicions més idònies de nutrició a les plantes i, per tant, potenciar la productivitat dels cultius.

En aquest àmbit, la producció de fertilitzants juga un paper clau per assolir un model agrícola sostenible.

Els plans de fertilització són un pas important per conèixer i aplicar l'adob a cada cultiu segons les vostres necessitats

La composició química dels adobs és molt important per assegurar lèxit de la producció.

Per conèixer les necessitats de l'abonat prèviament s'han de determinar les extraccions reals del cultiu

Per aquests motius, des d'Agroferti apostem per la qualitat dels nostres productes, que es formulen a partir de primeres matèries de màxima qualitat.

Un cop obtinguda cada fórmula, i mitjançant un complex sistema de filtratge que deixa de banda impureses i altres matèries insolubles, posem a disposició dels nostres clients una àmplia gamma de productes que compleixen les normatives nacionals i internacionals més estrictes.

Skip to content