L’agricultura ecològica és un enfocament de cultiu basat en pràctiques sostenibles i respectuoses amb el medi ambient. Utilitza mètodes naturals per protegir els cultius i promoure la salut del sòl, evitant l’ús de pesticides i fertilitzants químics. A més a més, fomenta l’ús eficient de l’aigua i la conservació de la biodiversitat. L’agricultura ecològica garanteix la producció d’aliments saludables i contribueix a preservar els recursos naturals per a les generacions futures.