L’agricultura tradicional fa referència als mètodes de cultiu i criança utilitzats abans de la introducció de la tecnologia moderna. Es caracteritza per l’ús de tècniques naturals i de pràctiques transmeses de generació en generació. En general implica l’ús de llavors i fertilitzants orgànics, sistemes de reg tradicionals i una menor dependència de maquinària i productes químics.