Els productes industrials enfocats a l’agricultura són eines i equips dissenyats per millorar l’eficàcia i la productivitat en aquest sector. Inclouen maquinària agrícola, com tractors i recol·lectores, així com sistemes de reg, llavors millorades, pesticides i fertilitzants. Aquests productes ajuden a optimitzar els processos agrícoles, augmentar la producció i millorar la qualitat dels cultius.