Aconseguir un equilibri entre la demanda creixent d'aliments i la cura del planeta, i de cadascun dels ecosistemes, és una tasca cada dia més complexa. Tot i això, en aquest tàndem juga un paper molt important l'abonat dels camps, no només per millorar els rendiments agrícoles sinó també per garantir l'accés d'aliments d'òptima qualitat al màxim nombre de la població.


L'abonat agrícola com a sinònim de futur

Aportar nutrients extra al camp és una pràctica agrícola de llarga trajectòria. D'aquesta manera, permetent l'accés a nutrients necessaris amb tota mena de formulacions, la humanitat s'ha assegurat el creixement saludable dels cultius.

Tot i això, aquesta aportació té avui el gran repte d'adaptar-se al canvi climàtic ia una població mundial de més de 8.000 milions d'habitants. A més, a aquest repte se li suma la dificultat que l'abonat dels camps, en cap cas, no s'ha de fer de manera desmesurada, ja que suposaria un impacte negatiu, d'una banda, en el rendiment agrícola, i de l'altra, al conjunt del entorn. I aquest és un desencadenant que no ens hem de permetre.

A la planificació de l'abonat també s'hauria de sumar, per assegurar l'òptim i sostenible rendiment de les collites, i consegüent els nivells d'extraccions d'aliments necessaris per nodrir la Humanitat, la implementació de pràctiques regeneratives, com ara la rotació de cultius o altres tècniques de conservació del sòl, així com els avantatges de la innovació de la tecnologia agrícola, de la mà de monitoritzacions satel·litàries o eines d'anàlisi de dades.

A la cruïlla d'alimentar una població mundial en creixement i la urgència de cuidar el nostre planeta, l'abonat del camp és un pas molt important, i fer-ho de manera respectuosa, i amb productes de qualitat, encara més.

Amb aquesta missió no només impulsem collites òptimes, sinó que també protegim el planeta on habitem i tenim l'oportunitat de repensar el nostre futur.

Skip to content