Aplicar fertilitzants als camps de cereals d'estiu, com el blat de moro, el melca, el mill i altres grans, és essencial per assegurar un creixement saludable i una bona producció.

Durant l'estiu, les altes temperatures i la demanda més gran de nutrients per part de les plantes fan que la fertilització adequada sigui encara més important.

Des d'Agroferti disposem d'una variada gamma de productes que cuidarà, de la manera més òptima, dels teus cultius, assegurant la salut de les plantes i les produccions futures.

Avui us expliquem algunes recomanacions a tenir en compte a l'hora d'aplicar fertilitzant als cereals d'estiu:

  1. Anàlisi de sòl: Abans de realitzar qualsevol fertilització, és fonamental fer una anàlisi del substrat. Això proporcionarà informació sobre els nivells de nutrients presents a terra i permetrà determinar quins s'han d'aportar addicionalment. L'anàlisi del sòl també ajuda a evitar el sobreús de fertilitzants.
  2. Fertilització de base: Abans de la sembra, és recomanable aplicar fertilitzants que continguin nitrogen, fòsfor i potassi (N-P-K). Aquests nutrients són essencials per al creixement inicial de les plantes i la formació darrels fortes. La quantitat específica de fertilitzant que cal utilitzar dependrà de les recomanacions de l'anàlisi de sòl i les necessitats del cultiu específic.
  3. Fertilització en cobertura: Durant el creixement dels cereals d'estiu, és possible que necessitin més nutrients per assolir el màxim potencial. La fertilització en cobertura es pot fer en el moment adequat segons el desenvolupament del cultiu. El nitrogen és particularment important durant aquesta etapa per estimular el creixement vegetatiu.
  4. Reg i fertilització: En zones on el reg és necessari, és important coordinar el reg amb la fertilització. La disponibilitat d‟aigua juga un paper crucial en l‟absorció de nutrients per part de les plantes. Assegureu-vos que el reg i l'aplicació de fertilitzants siguin adequats i estiguin ben programats per optimitzar l'ús dels recursos i millorar la producció.
  5. Considerar micronutrients: A més dels macronutrients (nitrogen, fòsfor i potassi), els cereals d'estiu també requereixen de micronutrients, com ferro, zinc, manganès i bor, entre d'altres. Aquests nutrients són necessaris en quantitats molt petites, però són crucials per a la salut i el desenvolupament de les plantes. Si l'anàlisi de sòl indica deficiències de micronutrients, es poden aplicar fertilitzants específics per corregir-les.

Recorda que cada cultiu té requeriments nutricionals específics. Per ells, tens a la teva disposició el nostre equip de professionals que et farà les recomanacions necessàries per treure el millor partit dels camps.

La fertilització adequada és un pilar fonamental per aconseguir una producció d'èxit de cereals d'estiu i mantenir la sostenibilitat del sistema de cultiu agrícola.

 

Skip to content