La clau que fa que qualsevol collita prosperi, o fracassi, és que el substrat on se sosté disposi dels valors nutricionals idonis.

En el delicat procés de la germinació, l'ús de fertilitzants augmenta les possibilitats que una espècie produeixi el fruit

Des de l'inici del cicle, i de manera molt concreta, ja es pot incorporar l'abonament. Per exemple, en el cas de les plàntules acabades de germinar, aquestes tenen una exigència de nitrogen (N), fòsfor (P) i potassi (K) subtils que cal aplicar en petites dosis.

Com passa sempre al món de l'abonat, cal tenir molt en compte les dosis a aplicar a cada sòl, i depenent de les espècies, ja que un excés de nutrients no es tradueix en un millor creixement de les plantes.

L'abonat contribueix a fer que la planta es desenvolupi de manera saludable i vigorosa per assolir la seva fase adulta en el temps apropiat

És interessant en aquesta fase treballar amb abonaments d'arrencada, com ara 5-15-3.

Amb l'objectiu final d'optimitzar i enfortir el creixement del nostre cultiu de cereals, des d'Agroferti recomanem l'ús d'adobs líquids nitrogenats amb sofre, com el Nitro Sofre N-24+8SO3 o el N -26+7SO3 ambdós compost pels 3 tipus de nitrogen: nítric amoniacal i ureic.

En aquelles parcel·les en què no s'ha aplicat fertilitzant en el moment de la sembra es recomana l'aportació d'adobs NPK d'aplicació única com el Fertisol N 15-5-5 o el Fertisol N 18-4-6.

D'altra banda, al llarg del procés d'abonat, cal assegurar que la influència del fertilitzant no perjudiqui els cultius per factors com la climatologia.

Skip to content